Day: September 8, 2020

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ एकीकृत निर्देशीका जारी : बैंक–वित्तले कर्जा अवधिभर व्याज बढाउन नपाउनेनेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ एकीकृत निर्देशीका जारी : बैंक–वित्तले कर्जा अवधिभर व्याज बढाउन नपाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशीका जारी गरेको छ । यो निर्देशीकापछि बैंकवित्तले कर्जा अवधिभर व्यबजदर एउटै कायम गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण अब विद्युतीय माध्यमबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने भएको छ । न्यूनतम पुँजी कोष कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको छ । कल […]

READ MOREREAD MORE