Day: March 21, 2020

Corona Virus को Test गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने ? नेपालमा कहाँ हुन्छ यसको को Test ?Corona Virus को Test गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने ? नेपालमा कहाँ हुन्छ यसको को Test ?

Frequently Asked Questions about Novel Corona Virus (COVID-19) Test 1. Novel Corona Virus को Test कुन ठाउँमा गरिन्छ ?=> यो Test राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला (NPHL) टेकु, काठमाडौंमा गरिन्छ । २. Suspected Corona Virus Test को लागि NPHL मा नमुना संकलन गर्ने व्यवस्था छ कि छैन ? => संस्कास्पद विरामीलाई isolation मा राख्नु पर्ने भएकोले नमुना […]

READ MOREREAD MORE

COVID-19 – Frequently asked questionsCOVID-19 – Frequently asked questions

What are coronaviruses? Coronaviruses are a large family of viruses. Some coronaviruses cause illness in humans and others cause illness in animals, such as bats, camels, and civets. Human coronaviruses generally cause mild illness, such as the common cold. Rarely, animal coronaviruses can evolve to infect and spread among humans, causing severe diseases such as Severe […]

READ MOREREAD MORE