Month: March 2020

Corona Virus को Test गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने ? नेपालमा कहाँ हुन्छ यसको को Test ?Corona Virus को Test गर्न कसलाई सम्पर्क गर्ने ? नेपालमा कहाँ हुन्छ यसको को Test ?

Frequently Asked Questions about Novel Corona Virus (COVID-19) Test 1. Novel Corona Virus को Test कुन ठाउँमा गरिन्छ ?=> यो Test राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला (NPHL) टेकु, काठमाडौंमा गरिन्छ । २. Suspected Corona Virus Test को लागि NPHL मा नमुना संकलन गर्ने व्यवस्था छ कि छैन ? => संस्कास्पद विरामीलाई isolation मा राख्नु पर्ने भएकोले नमुना […]

READ MOREREAD MORE

COVID-19 – Frequently asked questionsCOVID-19 – Frequently asked questions

What are coronaviruses? Coronaviruses are a large family of viruses. Some coronaviruses cause illness in humans and others cause illness in animals, such as bats, camels, and civets. Human coronaviruses generally cause mild illness, such as the common cold. Rarely, animal coronaviruses can evolve to infect and spread among humans, causing severe diseases such as Severe […]

READ MOREREAD MORE

How MyInfo Revolutionized Verification Process in SingaporeHow MyInfo Revolutionized Verification Process in Singapore

yInfo made verification process easier than ever for the citizens of Singapore and thanks to BASIS ID every FinTech can now integrate this service into its platform. Know Your Customer or simply KYC remains one of the biggest pains for FinTech companies. On the one hand, Due Diligence has tremendous benefits. It prevents money laundering, financial scams […]

READ MOREREAD MORE

बीमा समितिले के काम गर्छ ?बीमा समितिले के काम गर्छ ?

बीमा ऐन, २०४९ अनुसार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्ः (१) बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, (२) बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने, (३) बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र […]

READ MOREREAD MORE