Month: December 2019

धितोपत्र/शेयरमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्नेकुराहरूधितोपत्र/शेयरमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्नेकुराहरू

(क) कम्पनीका संस्थापकहरूको स्थिति: जुन कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न चाहेको हो, सो कम्पनीका संस्थापकहरूको शैक्षिक योग्यता, कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव,[...]

READ MOREREAD MORE

व्यक्तिगत पैसा व्यवस्थापन गर्ने बानी कसरी बसाउन सकिन्छ ?व्यक्तिगत पैसा व्यवस्थापन गर्ने बानी कसरी बसाउन सकिन्छ ?

– एक व्यक्ति वा संस्थाको लागि आफूसँग भएको पैसाको सदुपयोगबाट पूरा गर्न सकिने परियोजनाहरू के के हुन सक्छन् भनेर पूर्व[...]

READ MOREREAD MORE

बीमासँग सम्बन्धित शब्द तथा तीनकोअर्थबीमासँग सम्बन्धित शब्द तथा तीनकोअर्थ

बीमालेखः बीमालेख भन्नाले बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाका शर्तहरू उल्लेख गरिएको कागजात हो । बीमकः बीमा गर्ने कम्पनी । बीमित:[...]

READ MOREREAD MORE

वित्तीय साक्षरता भनेको के हो ?वित्तीय साक्षरता भनेको के हो ?

वित्तीय साक्षरतालाई सामान्यतया व्यक्तिहरूले वित्तीय स्रोतसाधनलाई आफ्नो भलाइको लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न हासिल गर्ने ज्ञान तथा शिपको रूपमा परिभाषित[...]

READ MOREREAD MORE