Month: 2 years ago

Article

बैंकरको स्वार्थ, संस्कार र बैंकिङ कसुरः

नेपालका बैंकरहरु किन सुरक्षित छैनन् भन्ने विषयमा वहस गर्नु आवश्यक छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार १० मध्ये दुई जना बैंकरले धनलाई प्रेम गर्दछन् र उनीहरूको तलब धेरै पटक बढे पछि पनि तिनीहरू परिवर्तन हुँदैनन्, भ्रष्टाचार मा उनीहरु लिप्त हुन्छन । धेरै जसो अवस्थाहरूमा, बैंकरहरू स्वार्थका कारण असुरक्षा पछि लोभको सिकार हुन्छन् जब उनीहरूको जीवनशैली […]

Financial Notices 
Live Updates Covid-19 Cases