Menu
12

Jun
2019

NIC Asia Bank मा नयाँ रोजगारीका आवशर

NIC Asia Bank मा नयाँ रोजगारीका आवशर is published by NIC Asia Bank published on The Himalayan Times on 2076-2-29

READ MORE
12

Jun
2019

NCC बैंकमा रोजगारीको सुनौलो अवसर

NCC बैंकमा रोजगारीको सुनौलो अवसर is published by NCC Bank published on The Himalayan Times on 2076-2-29

READ MORE
10

Jun
2019

परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधन सूचना- Butwal- RBB

लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यलय, बटवल, रुपन्देही परीक्षा भवन कायम गएिको संशोधन सूचना सूचना नं. ९८/०७५–७६, मितिः २०७६/०२/२७ यस कार्यालयबाट सूचना नं. ९८र०७५–७६ मिति २०७६–०२–२७ गते प्रकाशन भएको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचनामा वि। नं. ३८/०७५–७६ ९खुला तथा समावेशी, प्रशाशन, प्रशाशन तह–५, वरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारको दर्ता नं. देहाय बमोजिम संशोधन गरिएकोले सो […]

READ MORE
07

Jun
2019

Muktinath विकास बैंकद्वारा लिखित परिक्षाकोलागि छनोट भएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक

Shortlisted candidate for written examination. Position: Traniee Assistant Date : 25 Jestha 2076 Time : 8.00 AM Venue : Bhanu Bhakta Memorial Higher Secondary School, Panipokhari, Kathmandu Note: Please collect your admit card within 23-24 Jestha, 2076 from Central Office, Kamaladi, Kathmandu. Please bring your lastest one PP size photo and bring your original Identity […]

READ MORE