Category: Financial Literacy

How MyInfo Revolutionized Verification Process in SingaporeHow MyInfo Revolutionized Verification Process in Singapore

yInfo made verification process easier than ever for the citizens of Singapore and thanks to BASIS ID every FinTech can now integrate this service into its platform. Know Your Customer or simply KYC remains one of the biggest pains for FinTech companies. On the one hand, Due Diligence has tremendous benefits. It prevents money laundering, financial scams […]

READ MOREREAD MORE

बीमा समितिले के काम गर्छ ?बीमा समितिले के काम गर्छ ?

बीमा ऐन, २०४९ अनुसार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्ः (१) बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, (२) बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने, (३) बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र […]

READ MOREREAD MORE

Important words that are related with banking & financial sector.Important words that are related with banking & financial sector.

Acquirer: A credit card processing bank; merchants receive credit for credit card receipts less a processing fee. OR The financial institution that dispenses cash in automated teller machines and collects a fee from the bank that issued the credit card. AML: AML stands for Anti Money Laundering. These three letters are used to describe the […]

READ MOREREAD MORE

जीवन बीमाबारे महत्वपूर्ण जानकारीहरुजीवन बीमाबारे महत्वपूर्ण जानकारीहरु

यस प्रकारको बीमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारको आर्थिक सुरक्षाका लागि गरिन्छ । बीमा अवधिसम्म बीमित जीवित रहेमा रकम प्राप्त हुन्छ र मृत्यु भएमा हकवालाले रकम प्राप्त गर्छ । बीमा गर्दा हुने फाइदाहरू – बीमा गर्दा भविष्यमा आइपर्ने सङ्कटको बेलामा आर्थिक सुरक्षा हुने भएकाले बीमाको प्रयोगले कुनै पनि अकल्पनीय घटनाबाट जोखिम मुक्त हुन सकिन्छ । […]

READ MOREREAD MORE

बचत सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नियम तथा जानकारीहरुबचत सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नियम तथा जानकारीहरु

एक निश्चित समयावधिमा गरिने कुल आम्दानीमा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमलाई बचत भनिन्छ । खर्च गर्दा हामीले अत्यावश्यक खर्च, योजना बनाएको खर्च, कर्जा तिर्न, वैकल्पिक खर्च गर्न, आकस्मिक खर्च गर्न र व्यापार गर्न गरिने खर्च विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर मात्र गर्दा खर्च कम हुन्छ र धनको व्यवस्थापन सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ । बचत रणनीति भविष्यको बचतको […]

READ MOREREAD MORE

Mobile Banking and Digital Financial ServicesMobile Banking and Digital Financial Services

Technology plays a pivotal role in the process of inclusion. In Nepal, the potential of mobile banking has not been tapped to the extent desired. With deeper penetration of mobile technology, mobile banking has great prospects of increasing accessibility of financial services to the poor, particularly in remote areas where bank branches cannot be opened […]

READ MOREREAD MORE

म्युचुअल फण्ड: पूँजी सङ्कलनको माध्यमम्युचुअल फण्ड: पूँजी सङ्कलनको माध्यम

म्युचुअल फन्ड पनि कुनै कम्पनीको धितोपत्र वा शेयरजस्तै एक किसिमको सुरक्षण हो । यो हजारौँ लगानीकर्ताहरूले गरेको लगानीको कुल रकम हो । म्युअुचल फन्डको सञ्चालन इजाजतपत्रप्राप्त फन्ड म्यानेजरले गर्दछ । म्युचुअल फन्ड खरिद गर्दा एकाइमा खरिद गर्नु पर्दछ । नेपालमा म्युचुअल फन्ड खरिद गर्दा एक एकाइको लागि मूल्य रु. १०।– कायम गरिएको छ । म्युचुअल […]

READ MOREREAD MORE