व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण सूचनाव्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ (पूर्ण पाठ सहित)

wages-and-salary-compensation-manual-2077-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *