Menu

अब तपाइको सवारी साधनको सडक कर कति बुझाउनु पर्छ ?

0 Comments


नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सवारीसाधनमा कारमा मूल्यको ७ देखि १० % र मोटरसाइकलमा १५ हजार देखि २ लाख रुपैयाँसम्म सडक निर्माण दस्तुर कायम गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *