Menu

Mahalaxmi Bikas बैंकमा जागीर खुल्यो !!!

Mahalaxmi Bikas बैंकमा जागीर खुल्यो !!!

READ MORE
12

Jun
2019

NIC Asia Bank मा नयाँ रोजगारीका आवशर

NIC Asia Bank मा नयाँ रोजगारीका आवशर is published by NIC Asia Bank published on The Himalayan Times on 2076-2-29

READ MORE
12

Jun
2019

NCC बैंकमा रोजगारीको सुनौलो अवसर

NCC बैंकमा रोजगारीको सुनौलो अवसर is published by NCC Bank published on The Himalayan Times on 2076-2-29

READ MORE
12

Jun
2019

बिकास बैंकमा कर्मचारी आवश्यकता

Kamana Bikas Bank Career Opportunity

READ MORE

Citizens बैंकमा जागीर खुल्यो !!!

Citizens बैंकमाजागीरखुल्यो!!!

READ MORE
10

Jun
2019

परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधन सूचना- Butwal- RBB

लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यलय, बटवल, रुपन्देही परीक्षा भवन कायम गएिको संशोधन सूचना सूचना नं. ९८/०७५–७६, मितिः २०७६/०२/२७ यस कार्यालयबाट सूचना नं. ९८र०७५–७६ मिति २०७६–०२–२७ गते प्रकाशन भएको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचनामा वि। नं. ३८/०७५–७६ ९खुला तथा समावेशी, प्रशाशन, प्रशाशन तह–५, वरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारको दर्ता नं. देहाय बमोजिम संशोधन गरिएकोले सो […]

READ MORE
10

Jun
2019

लिखित परिक्षाको लागि भवन कायम गरिएको सूचना– सुर्खेत – RBB

लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय, वीरेन्द्रनगरसूचना नं. १८४/०७५–०७६, मितिः २०७६/०२/२७राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको परिक्षा भवन कायम गरिएको सूचना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको दहायको विज्ञापन नं। र पदहरुको लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ […]

READ MORE
10

Jun
2019

लिखित परिक्षाको लागि भवन कायम गरिएको सूचना

लिखित परिक्षाको लागि भवन कायम गरिएको सूचना लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचनासूचना नं. २९०/०७५–७६, मिति २०७६/०२/२७राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडकाा देहायको विज्ञापन नम्बर र पदहरुको लागि लिखित परीक्षा पूर्व निधारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार तपशिल बमाजिकमको मिति समय र स्थानमा हुने व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

READ MORE
10

Jun
2019

Civil बैंकमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन ! (10th June, 2019)

View Notice:

READ MORE
07

Jun
2019

Muktinath विकास बैंकद्वारा लिखित परिक्षाकोलागि छनोट भएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक

Shortlisted candidate for written examination. Position: Traniee Assistant Date : 25 Jestha 2076 Time : 8.00 AM Venue : Bhanu Bhakta Memorial Higher Secondary School, Panipokhari, Kathmandu Note: Please collect your admit card within 23-24 Jestha, 2076 from Central Office, Kamaladi, Kathmandu. Please bring your lastest one PP size photo and bring your original Identity […]

READ MORE