Menu

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटको सम्पूर्ण विवरण, जस्ता को तेस्तै:

0 Comments


आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *